Loading...
Skip to Content

פעילות המרכז

מטרת המרכז:
-    העצמת בני ובנות החברה הדרוזית
-    יצירת היכרות כנה ואותנטית בין יהודים ודרוזים בפעילות לא פורמלית המייצרת עומק וגיוון
-    קידום מודעות חברתית, פוליטית ואקטיביסטית לקידום זכויותיה ומעמדה של החברה הדרוזית.

בני ובנות העדה הדרוזית מחונכים ומוכוונים למוביליות חברתית איכותית וגבוהה. מיקומם בפריפריה הצפונית, אי נגישות מיידית למוסדות אקדמיה ודלות של היצע תעסוקתי איכותי, מצריכים שלושה היבטים:
-    חתירה למצויינות חינוכית ואקדמית
-    פיתוח יזמות עיסקית ואישית
-    קידום אזורי החיים של הדרוזים על ידי משרדי ממשלה וארגונים ייעודיים.

כידוע אחוז המסיימים בחינות בגרות בחברה הדרוזית הינו מהגבוהים ביותר. רבים פונים ללימודי תואר אקדמי במיוחד בקרב הנשים. 
יחד עם זאת גם אלו זקוקים להכוונה, עידוד והענקת כלים אשר יעזרו להם להתמודד עם המגמות המודרניות בחברה הישראלית והעולמית ובתחום התעסוקה והחינוך. 
המרכז זיהה מספר מוקדים אשר בהם ניתן להשפיע ולקדם קבוצות מהעדה והכין מספר תכניות ייחודיות המיועדות לקידום ולהעצמה הן במישור האישי והפרטי והן בייצוג העדה במגזר הציבורי. 

אלו ממוקדים בפיתוח ההיבט היצירתי והתרבותי, העצמת נשים לשוק התעסוקה כולל היבטים רחבי ומעצימים, חלוקת מלגות ללימודים אקדמיים יחד עם מרכז למורשת המודיעין (המל"מ), ולימודי עברית ואנגלית לבנות ובני נוער, להשתלבות מיטבית ומהירה בתעסוקה איכותית וגלובלית.
המרכז ממשיך לאתר היבטים שונים המתחברים לחזונו ומטרותיו, תוך יצירת שותפויות רלבנטיות והתעדכנות למציאות המשתנה.