Loading...
Skip to Content

קידום מיזמי תיירות תרבות ואמנות

המעמד היצירתי מוביל את קידום הכלכלה ומשפיע במעגלים רחבים על מציאות החיים. אנו פועלים לקדמו בשני תחומים עיקריים: תיירות, תרבות ואמנות.
תיירות:

המרכז יזם תכנית לתיירות קהילתית למרחב הדרוזי הממוקדת כפיילוט התחלתי בישובים הדרוזים בכרמל: עספיא ודאלית אל כרמל. התכנית תתרחב בהמשך בהתאמה לתנאים ולמצב הבטחוני.
היוזמה קיבלה תמיכה מחממת התיירות של משרד התיירות הרואה חשיבות בקידום הנושא כפי שהוצג לו על ידי 'המרכז הישראלי-הדרוזי'.

משימת העל שלנו בפיתוח תיירות קהילתית היא להוות אקסלרטור לפוטנציאל הקיים היום ע"י מיפוי המציאות הקיימת, מיסוד ואיגום משאבים, יצירת גורמים מתכללים המעניקים בית לכל נושא התיירות במקום, מידע מסודר, ייזום ארועים, יציקת תוכן איכותי המחדד את הקשר הישראלי, מורשתי, ברית החיים בצד הנאה וחוויה אופייניים למקום.
תרבות ואמנות

המרכז מעודד את הפן היצירתי והאמנותי של בנות ובני העדה ומקיים סדרת ערבי תרבות בהם נחשפים המשתתפים ליוצרים השונים ועל ידי החשיפה והדיון ביצירה והאומנות גדלה המודעות והמעורבות של בני העדה בנושאי תרבות ואמנות. 

הכוח היצירתי והאמנותי בחברה הדרוזית הוא גדול ומגוון. אך לא מוצא די ביטוי וערוצי נוכחות. אנו פועלים לקדם את הנושאים הללו להיות דיאלוג של תוכן וויזואליה, תודעתי ורגשי. בארועי אמנות יחודיים לאוכלוסיה הדרוזית ובשיתופי פעולה בין האוכלוסיות היהודיות והדרוזיות במהלך חודש פברואר קיימנו ערב הקראת שירה משותף ליהודים ודרוזים בבית הצעירים בעספיא בהובלת גב' אמאל אבו-פארס, משוררת וסופרת. לארוע הגיעו משוררות ומשוררים יהודים ודרוזים וכן חובבות וחובבי שירה אשר חלקו ערב מכובד ומרגש.

חזון המרכז הישראלי דרוזי: לקדם מיזמים דומים ואחרים מתוך הקהילה בחסות המרכז, לעודד את הכוח היצירתי, התרבותי והאמנותי לתת את ביטויו אם בארועים דומים, יצירת מרחבים לקידום הביטוי בטקסטים ובאמנות פלסטית.