Loading...
Skip to Content

מי אנחנו

ראשי / מי אנחנו

אודות
המרכז הישראלי דרוזי הוקם ב-2018 על ידי ד"ר אמיר ח'ניפס, הוגה הרעיון והמייסד. ד"ר ח'ניפס, מרצה למדעי המדינה וסרן במילואים חש את הפער בין המיתוס של ברית החיים הדרוזית יהודית בישראל והחליט כי יש לפעול להיכרות כנה ואמיתית בה היהודים החיים בישראל ייזמו היכרות אמיתית וכנה עם הדרוזים ולא יסתפקו בברית החיים לענייני מלחמות או קולינריה.

מטרתו של המרכז
לקדם את החיבור הישראלי-דרוזי בהיבטים מגוונים ומשפיעים לטובת העתיד של חיים משותפים וברית החיים הדרוזית ישראלית

כללי
ברית החיים של הדרוזים החיים בישראל עם החברה היהודית וערכיה הציונים הינה רבת שנים ומאופיינת בנאמנות חסרת פשרות.
במשך שנים נקראה ברית זו בשם: ברית הדמים. אולם בשנים האחרונות תובעת החברה הדרוזית להכיר בחייה ודרישות בניה ובנותיה ליחס שיוויוני והוגן, אופק אישי ומקצועי ההולם את תקופתינו ויחס מכבד לאורח חייה וזהותה. לא להזכר בקיומה של העדה רק בעיתות מלחמה ובמחיר אותו משלמים בני העדה בהגינם על המדינה וקיומה.
בשנת 2019 נחקק חוק הלאום אשר היה עבור הדרוזים סטירת לחי מהדהדת והצטרף לחוק קמיניץ המונע מהדורות הצעירים לבנות את ביתם בישוביהם. שני חוקים אלו מעמידים את החברה הדרוזית כאזרחים סוג ב' וחסרי זכויות בישוביהם, על אדמתם, כאורחים בתוך החברה היהודית בישראל לה הם מעניקים את היקר להם מכל.

החברה הדרוזית שומרת בהקפדה על זהותה תוך היותה חלק בלתי נפרד מהחיים במדינת ישראל. הדורות הצעירים שבה מבקשים לעצמם אופק מקצועי וחברתי מגוון ומתגמל כדי לבנות את המשך חייהם במדינה.
דורות צעירים אלו מבקשים לעצמם חיבור להוויה העכשווית בתחומי עשייה שונים, מפגש עם החברה הישראלית מתוך היכרות אמיתית והסרת חסמים ותפיסות סטראוטיפיות.
זוהי ברית החיים האמיתית: היכרות טבעית, אמיתית וכנה המכבדת את הזולת בדרך ארץ ובגובה העיניים.
את ברית החיים הזו מבקש המרכז לחדד, לקדם, ליצור שותפויות ויוזמות אשר ייצרו את הקשר המכבד והמכיל בזכות מי ומה שהם: אזרחיות ואזרחים בעלי זכות לשיוויון וכבוד במדינתם.
 

ד"ר אמיר ח'ניפס
ד"ר אמיר ח'ניפס
ד"ר אמיר ח'ניפס
גילה לבני זמיר
גילה לבני זמיר
גילה לבני זמיר
דנה זידאן
דנה זידאן
דנה זידאן