Loading...
Skip to Content

הקמת התנועה הדרוזית לדמוקרטיה ושוויון

ד"ר אמיר חניפ'ס, יו"ר העמותה: המרכז הישראלי-הדרוזי, הקים את התנועה הדרוזית לדמוקרטיה ושיוויון המגייסת כוח בכל הישובים הדרוזים כדי לעמוד כנגד חוקים אלו ולקדמם לתיקון ויצירת שיוויון זכויות תוך העמקה ולימוד במהי דמוקרטיה ותפישה פוליטית איכותית ליצירת המנהיגות הנכונה לחברה הדרוזית. מנהיגות, אשר תייצג אותה בנאמנות ובנחישות.

הקמת התנועה הדרוזית לדמוקרטיה ושיוויון הינו מהלך נדרש לאחר אסון 7/10, התגייסותם של כוחות הביטחון הדרוזים למלחמה הקשה התובעת את קורבנותיה מהחברה הדרוזית כאשר ברקע מרחפים עדיין חוק קמיניץ וחוק הלאום המפלים והגזענים.

החברה הדרוזית תובעת את הסימטריה בברית החיים מהחברה היהודית בישראל וביחוד מהנהגתה הנוכחית. לא יתכן להסתמך על הנאמנות הדרוזית וביד השניה לקפחה ולפגוע בה. לא יתכן כי חייל דרוזי יקבל צו 8 וצו הריסה על ביתו עם חובת תשלום קנס בן מאות אלפי שקלים. לא יתכן כי דור ההמשך לא יוכל לבנות את ביתו על אדמותיו ויד השלטון קלה על הדק הסנקציות, כאשר מדובר בפגיעה בטריטוריה הדרוזית לטובת תהליכי פיתוח, ללא שיתוף אמיתי עם החברה הדרוזית בכל הקורה על אדמתה.

מעבר לסוגיות אלו יש סוגיות חברתיות רבות סמויות וגלויות אשר בולמות את התקדמותם של הצעירות והצעירים הדרוזים.
התנועה הדרוזית לדמוקרטיה ושיוויון קמה כתנועה לקידום מדיניות וחקיקה לטובת החברה הדרוזית וכשומרת ומקדמת את האינטרסים שלה במוסדות השלטון.
לא די בייצוג של חכי"ם וחכיו"ת בכנסת. אנו מתכוונים לפעול בועדות, מול חברי וחברות בית המחוקקים ולהיות הלובינג הפעיל והנחוש שלנו במוסדות השלטון וגם לאחד ולגבש את הדרוזים למודעות אקטיבית תחת דגל התנועה.