Loading...
Skip to Content

קידום יחסי הדרוזים והיהודים בתפוצות

טבח 7/10 והמלחמה אשר פרצה בעקבותיו, חידדו את הצורך לכונן ולקדם את יחסי יהדות התפוצות עם הדרוזים בישראל.

יהדות התפוצות סובלת מהתנכלות אנטישמית גם במדינות הכי בטוחות ליהודים. תנועת ה -woke  הובילה לפרצי אנטישמיות ושנאת ישראל בקרב דורות צעירים חסרי הבנה וידע, המגדירים עצמם 'פרוגרסיביים הלוחמים לאנטי גזענות, שיוויון וצדק'.  השנאה מגיעה גם מממנהיגי מדינות, מובילי דעת קהל בקרב עולם הבידור והאמנות. ארגוני הטרור כמו חמאס ודעאש,  הפכו בעיניהם ל'ארגוני שחרור מקולוניאליזם לבן ומקדמי צדק חברתי'. 

הציבור היהודי והלא יהודי כאחד הוכו בתדהמה. למרבה הצער, בשנים אלו חלה תפנית לרעה גם ביחסם של יהודים צעירים רבים כלפי הציונות ומדינת ישראל והם אינם חשים מחוייבות לרעיון הציוני ולמדינת ישראל כביתם הלאומי של יהודי העולם.

לעומת זאת, הדרוזים חברת מיעוט ישראלית ממוצא ערבי היו ונשארו נאמנים בכל היבט למדינת ישראל.  בני העדה מתגייסים ומקריבים את חייהם למען בטחונה ושמירת הבית הלאומי. רואים בישראל את ביתם לכל דבר ונלחמים עליו במסירות למען המשך קיום הבית הלאומי של היהודים באשר הם כשהם רואים בו את ביתם ומחוייבים לקיומו.
לאור זאת, אנו רואים כחובתינו לקדם את יחסי היהודים בתפוצות עם הדרוזים החיים בישראל, לחיזוק הלכידות הלאומית, השתתפות בהסברה והצגת העמדה אודות הלגיטימיות של ישראל להגן על הטריטוריה שלה ותושביה.

אנו פועלים ליצירת קשרים עם ארגונים יהודים אמריקאים, נוכחות בפלטפורמות השונות לשיתוף פעולה נגד התעמולה העויינת והלוקה בחוסר הבנת המציאות והעובדות, המכוונת נגד ישראל והציונות ברחבי העולם.