Loading...
Skip to Content

פאנלים לקידום נושאי חברה ופוליטיקה בשיתוף דמויות מובילות

כדי לקדם מציאות כנה ואמיתית, אנו דורשים מנבחרי הציבור תשובות לשאלות הקשות, פועלים עם התקשורת והכל במטרה להציף נושאים אקטואלים לטובת קידום החברה הדרוזית למעמד שווה ליהודים בחברה הישראלית ובסיס אמיתי לערך: 'ברית החיים'.

בחודש דצמבר לקחנו חלק בכנס של גבעת חביבה: חברה משותפת. 

בחודש ינואר, קיימנו פאנל בשותפות התנועה הדרוזית לדמוקרטיה ושיוויון ובו לקחו חלק: ח"כ נעמה לזימי, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ נועה שפיגל ותא"ל (מיל') אמל אסעד. הדיון נסב על מעמד הדרוזים בישראל לנוכח יחסה של הממשלה, התקשורת ומה הלקחים והמסקנות להמשך לבוא.

בחודש פברואר לקחנו חלק בארוע הוקרה בכנסת: "תרומת הארגונים האזרחיים בעת מלחמה" בהובלת ח"כ נעמה לזימי נמשיך  ונפעל לקידום ניירות עמדה, מדיניות, לובינג במוסדות השלטון. נקיים פאנלים, כנסים ודיונים אליהם יוזמנו דמויות מובילות ומעצבות מציאות בפלטפורמות הפוליטיות, תקשורתיות, אקטיביסטיות ועוד.